• Reportaje/Povești

    Foto. Pe umerii uriașilor: Piatra Secuiului și Colții Trascăului!

    “Timpul este cel mai puternic dintre sculptori. Nu are ciocan, nici daltă; el are drept scule ploaia, clarul de lună şi vântul de Nord. El termină minunat munca dăltuitorilor în piatră. Ceea ce adaugă el nu se poate defini şi valorează infinit.” (Anatole France) Am preferat mereu pictura sculpturii. Am apreciat mai degrabă o pânză ce amesteca diferite culori decât să contemplu piatra dăltuită în forme variate. Poate pentru că expresia picturii am asociat-o mai mereu creației omului în vreme ce arta sculptată am lăsat-o în seama unor ființe nepământene. Impresia a fost că prima poartă cu sine tonalitatea artiștilor pe care îi poți atinge, având o aromă casnică, în…